Agrotekstil

BOROVNICA KLUB

Agrotekstil

BOROVNICA KLUB

Agrotekstil

Agrotekstil rolne širine: 140 cm – koristi se za za pokrivanja bankova

Napomena: sa ovom širinom rolne je moguće pokriti banak i izvršiti ukopavanje dela agrotekstila sa obe strane banka kako nebi došlo do oštećavanja agrotekstila pri udarima vetra ili drugim vremenskim nepogodama)


Agrotekstil rolne širine: 70 cm – koristi se pri sistemu uzgoja borovnice u saksijama/Vrećama od agrotekstila

Napomena: sa ovom širinom rolne je moguće prekriti male bankove ili ako se agrotekstil položi na zemlju ima dovoljno prostora da kosilica ne ošteti Agrotekstil vreće (čija širina može biti npr. 45cm) pri operaciji košenja zasada


Dužina rolne: 100 m
Materijal: Polipropilen vodopropustan i paropropustan

Gramaža: 100g
UV stabilizacija: Da, 6%

 

Važno je napomenuti da visina % UV stabilizacije i gramaža utiču na dugovečnost korišćenja agrotekstila!   

Moguće je obezbediti agrotekstil po Vašim specifikacijma!

 

Za više informacija kontaktirajte naš tim OVDE.

Problem korova

Problem korova je veoma prisutan kod Tehnologije sadnje borovnica u banak.

Problem se ogleda u sledećem:

1) Veliki troškovi radne snage za operaciju plevljenja koja se mora ponavljati, u zavisnosti od vremenskih prilika, na svakih 10ak dana;
2) Usporeni rast i razvoj biljaka, s obzirom da korovi odvlače hranive materije;
3) Veća potrošnja vode za zalivanje, s obzirom da korovi koriste vodu za svoj rast i razvoj.

 

Sve navedene probleme možete uspešno rešiti korišćenjem Agrotekstil rolni.

 

TESTIRALI SMO TEMPERATURU BANKA koji nije prekriven agrotekstilom i banka koji je prekriven agrotekstilom – razlika je bila 1 stepen Celzijusa – dakle zanemarljiva razlika, koja život čini lakšim!

Agrotekstil

Agrotekstil rolne širine: 140 cm – koristi se za za pokrivanja bankova

Napomena: sa ovom širinom rolne je moguće pokriti banak i izvršiti ukopavanje dela agrotekstila sa obe strane banka kako nebi došlo do oštećavanja agrotekstila pri udarima vetra ili drugim vremenskim nepogodama)


Agrotekstil rolne širine: 70 cm – koristi se pri sistemu uzgoja borovnice u saksijama/Vrećama od agrotekstila

Napomena: sa ovom širinom rolne je moguće prekriti male bankove ili ako se agrotekstil položi na zemlju ima dovoljno prostora da kosilica ne ošteti Agrotekstil vreće (čija širina može biti npr. 45cm) pri operaciji košenja zasada


Dužina rolne: 100 m
Materijal: Polipropilen vodopropustan i paropropustan

Gramaža: 100g
UV stabilizacija: Da, 6%

 

Važno je napomenuti da visina % UV stabilizacije i gramaža utiču na dugovečnost korišćenja agrotekstila!   

Moguće je obezbediti agrotekstil po Vašim specifikacijma!

 

Za više informacija kontaktirajte naš tim OVDE.

Problem korova

Problem korova je veoma prisutan kod Tehnologije sadnje borovnica u banak.

Problem se ogleda u sledećem:

1) Veliki troškovi radne snage za operaciju plevljenja koja se mora ponavljati, u zavisnosti od vremenskih prilika, na svakih 10ak dana;
2) Usporeni rast i razvoj biljaka, s obzirom da korovi odvlače hranive materije;
3) Veća potrošnja vode za zalivanje, s obzirom da korovi koriste vodu za svoj rast i razvoj.

 

Sve navedene probleme možete uspešno rešiti korišćenjem Agrotekstil rolni.

 

TESTIRALI SMO TEMPERATURU BANKA koji nije prekriven agrotekstilom i banka koji je prekriven agrotekstilom – razlika je bila 1 stepen Celzijusa – dakle zanemarljiva razlika, koja život čini lakšim!

Agrotekstil

Ko je imao iskustva sa poslom na održavanju trave ili pak kontroli korova sigurno ima zaključak da se bez mnogih stvari u životu može ali bez Agrotekstila definitivno ne!

Agrotekstil ima tu karakteristiku da je paropropusan i u isto vreme vodopropusan čime se može koristiti za  zaštitu na otvorenom polju, rasadnicima, zatvorenom prostoru ali i kao podloga za proizvodnju na stolovima.

 

Agrotekstil cena

Agrotekstil cena se definiše u zavisnosti od potrebnih količina i mesta isporuke. Veoma bitno kada se kalkuliše cena Agrotekstila je da za Agrotekstil postoje subvencije države čime se u značajnoj meri olakšava posao uzgajivačima.

 

Bolji razvoj biljaka

Mi smo pri uzgoju Borovnice na praktičnim primerima konstatovali značaj Agrotekstila koji  može da doprinese boljem razvoju biljaka iz razloga što sprečava razvoj korova koji odvlače hranljive elemente koji se biljci dostavljaju kroz sistem za navodnjavanje. Imali smo priliku da postavimo Agrotekstil na banak u kome je posađena borovnica i posle šest meseci od postavljanja biljke koje su bile u delu banka koji je pokriven Agrotekstilom su bile vidno veće u odnosu na one koje su bile bez Agrotekstila. Razlika je bila toliko očigledna da su posetioci našeg eksperimenta mislili da se radi o biljkama koje su godinu dana starije.

 

Agrotekstil doprinosi manjim troškovima održavanja

Pored toga što Agrotekstil doprinosi boljem razvoju sadnica borovnice što je svakako veoma značajno, jednako bitno je da predstavlja idealno rešenje za borbu protiv korova čime u značajnoj meri doprinosi manjim troškovima održavanja zasada. Ljudi koji imaju zasade borovnica u banku u toku sezone imaju trošak na ime plevljenja koji po 1ha može da iznosi od 300-500 eura na ime jednog ciklusa plevljenja a u nekim slučajevima je potrebno vršiti plevljenje na 2-3 nedelje u periodu od marta/aprila do septembra/oktobra zavisnosti od vremenskih prilika, što svakako predstavlja veoma veliki izdatak. 

 

Cena Agrotekstila

U ponudi postoje Rolne Agrotekstila koje su širine 70cm a dužine 100m – 70m2, kao i rolne Agrotekstila širine 140cm a dužine 100m – 140m2. Cena Agrotekstila se računa po m2 i ista je bez obzira na širinu rolne. Trenuto cena Agrotekstila je oko 50din/m2+pdv i istu je potrebno shvatiti orjentaciono pošto se konačna cena Agrotekstila utvrdjuje shodno konkretnom zahtevu i mestu isporuke.

 

Auto teksta: 

Veselin Djordjević, direktor

Borovnica Klub Srbija

www.borovnicaklub.com

Agrotekstil

Ko je imao iskustva sa poslom na održavanju trave ili pak kontroli korova sigurno ima zaključak da se bez mnogih stvari u životu može ali bez Agrotekstila definitivno ne!

Agrotekstil ima tu karakteristiku da je paropropusan i u isto vreme vodopropusan čime se može koristiti za  zaštitu na otvorenom polju, rasadnicima, zatvorenom prostoru ali i kao podloga za proizvodnju na stolovima.

 

Agrotekstil cena

Agrotekstil cena se definiše u zavisnosti od potrebnih količina i mesta isporuke. Veoma bitno kada se kalkuliše cena Agrotekstila je da za Agrotekstil postoje subvencije države čime se u značajnoj meri olakšava posao uzgajivačima.

 

Bolji razvoj biljaka

Mi smo pri uzgoju Borovnice na praktičnim primerima konstatovali značaj Agrotekstila koji  može da doprinese boljem razvoju biljaka iz razloga što sprečava razvoj korova koji odvlače hranljive elemente koji se biljci dostavljaju kroz sistem za navodnjavanje. Imali smo priliku da postavimo Agrotekstil na banak u kome je posađena borovnica i posle šest meseci od postavljanja biljke koje su bile u delu banka koji je pokriven Agrotekstilom su bile vidno veće u odnosu na one koje su bile bez Agrotekstila. Razlika je bila toliko očigledna da su posetioci našeg eksperimenta mislili da se radi o biljkama koje su godinu dana starije.

 

Agrotekstil doprinosi manjim troškovima održavanja

Pored toga što Agrotekstil doprinosi boljem razvoju sadnica borovnice što je svakako veoma značajno, jednako bitno je da predstavlja idealno rešenje za borbu protiv korova čime u značajnoj meri doprinosi manjim troškovima održavanja zasada. Ljudi koji imaju zasade borovnica u banku u toku sezone imaju trošak na ime plevljenja koji po 1ha može da iznosi od 300-500 eura na ime jednog ciklusa plevljenja a u nekim slučajevima je potrebno vršiti plevljenje na 2-3 nedelje u periodu od marta/aprila do septembra/oktobra zavisnosti od vremenskih prilika, što svakako predstavlja veoma veliki izdatak. 

 

Cena Agrotekstila

U ponudi postoje Rolne Agrotekstila koje su širine 70cm a dužine 100m – 70m2, kao i rolne Agrotekstila širine 140cm a dužine 100m – 140m2. Cena Agrotekstila se računa po m2 i ista je bez obzira na širinu rolne. Trenuto cena Agrotekstila je oko 50din/m2+pdv i istu je potrebno shvatiti orjentaciono pošto se konačna cena Agrotekstila utvrdjuje shodno konkretnom zahtevu i mestu isporuke.

 

Auto teksta: 

Veselin Djordjević, direktor

Borovnica Klub Srbija

www.borovnicaklub.com

© Copyright 2018 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: